Óvodai napirend

 • 7:00- 12:00 Folyamatos érkezés, gyülekezés

 


Szabadon választott tevékenység, játék
Tisztálkodás, étkezés
Játékba ágyazott komplex ismeretnyújtás
Ének- zenei készségek fejlesztése
Környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése
Rajz, mintázás, kézimunka
Vers, mese, dramatikus játékok
Sajátos nevelési igényű gyermekek kompenzált fejlesztése
Mindennapos mozgás
 
 • 12:00- 13:00 : Testápolási teendők, előkészületek az étkezéshez, étkezés
 
 • 13:00- 14:45: Tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, pihenés
 
 • 14:45-17:00: Folyamatos ébredés, gondozási teendők ellátása, uzsonna, differenciált képességfejlesztés, játék a szabadban, hazabocsátás 
   
  A rugalmasan kialakított napirendünk lehetőséget biztosít:
  a gyermekek gondozására, testápolására
  a biztonságos környezet kialakítására
  az összerendezett mozgás elősegítésére, edzésre, a mozgásigény kielégítésére, mozgásfejlesztésre
  az éntudat alakulására
  a gyermek- felnőtt kapcsolatra
  a gyermek- gyermek kapcsolatra
  a közösségi viselkedésmódok kialakítására
  a gyermek társas szükségleteinek kielégítésére

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu