Óvodai felvétel rendje

SOPRONI EGYETEM

LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA

9400. SOPRON, ZSILIP U. 1.

OM.030282

 

 

K E D V E S  SZ Ü L Ő K !

 

 

A Soproni Egyetem, mint a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának fenntartója a 2018/19-es nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.

 

1.    2018. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába!

2.    jelentkezéssel óvodába tehát az a gyermek vehető fel, aki 2018. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.

3.    a jelentkezés ideje:                                     2018. április 24. (kedd) 8-18 óráig,

                                                                        2018. április 25. (szerda) 8-18 óráig.

 

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).

Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor

 

A felvétel rendje:

1.      Intézményünk nem körzetesített óvoda

2.      Az elbírálás szempontjai:

 • Betöltött három év
 • Ágy- és szobatisztaság
 • Életkorának megfelelő kommunikációs készség

3.      Két csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik  a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.

4.       Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.

5.      Fogadjuk azokat a gyermekeket aki:

 • Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű
 • Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló
 • A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült
 • Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus
 • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (figyelem zavar, hiperaktivitás)
 • A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő

6.      Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:

 • az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei
 • a Soproni Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei
 • az óvoda vonzáskörzetébe dolgozó szülők gyermekei

7.      A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.

8.      Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.

9.      A döntésről az óvoda 2018. május 15-ig értesíti a szülőket

10.  Elutasító döntés ellen felűlbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvétele után 15 napon belül. A fellebbezést Prof. Dr. Náhlik András rektor úrnak címezve az óvodavezetőnek nyújtsák be. A kérelmekről a SoE rektora, mint fenntartó dönt.

11.  A 2018/19-es nevelési évben a felvehető gyermekek száma: maximum 50 fő.

12.  Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.

 

 

 

Címünk:

SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.

Tel.:  99/518-711

 

 

 

Sopron, 2018. március 20.

 

 

Prof. Dr. Náhlik András sk.

rektor

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu