Óvodai beíratás
SOPRONI EGYETEM

LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA
9400. SOPRON, ZSILIP U. 1.
OM.030282


K E D V E S  SZ Ü L Ő K !


A Soproni Egyetem, mint a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának
fenntartója a 2019/20-as nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak
szerint tájékoztatja Önöket.


1. 2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik
2019. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be
kell íratni óvodába!


2. Jelentkezéssel óvodába tehát az a gyermek vehető fel, aki 2019. augusztus 31-ig
betölti 3. életévét.


3. A jelentkezés ideje: 2019. április 24. (szerda) 8-18 óráig,
2019. április 25. (csütörtök) 8-18 óráig.
Kérem, hogy a jelentkezéskor vigyék magukkal személyi igazolványukat, a gyermek
anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő és a gyermek lakcímét igazoló
iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).
Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről
határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb
szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor


A felvétel rendje:


1. Intézményünk nem körzeti feladatot ellátó óvoda.


2. Az elbírálás szempontjai

 Betöltött három éves életkor
 Ágy- és szobatisztaság
 Életkornak megfelelő kommunikációs készség


3. Egy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ezekbe a csoportokba azokat a
gyermekeket várjuk, akik a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi
hagyományokat.


4. Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált
formában történik.


5. Fogadjuk azt a gyermeket, aki:
 Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű
 Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló
 A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült
 Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességgel küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás)
 A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós
és súlyos rendellenességgel küzdő

6. Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:
 az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei
 a Soproni Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei
 az óvoda vonzáskörzetében dolgozó szülők gyermekei


7. A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.


8. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén
az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.


9. A döntésről az óvoda 2019. május 20-ig értesíti a szülőket


10. Elutasító döntés ellen felülbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvételét
követő 15 napon belül. A fellebbezést az egyetem rektorának címezve az óvodavezetőnek
kell benyújtani. A kérelmekről a SoE rektora, mint fenntartó dönt.


11. A 2019/20-as nevelési évben a felvehető gyermekek száma: maximum 30 fő.


12. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.

Címünk:
SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Tel.: 99/518-711

Sopron, 2019. március 4.

Prof. Dr. Náhlik András sk.
rektor

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu