Huncutka csoport

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvpda
Huncutka csoportjába!

Programunk:
Óvodai nevelés játékkal, mesével –B változat

Óvó nénik:
Balla Brigitta

Csikósné Czakó Franciska

Óvodai nevelés játékkal, mesével B változat
Kidolgozói: Zilahi Józsefné főiskolai docens és Stöckert Károlyné főiskolai docens.

Alapelveink:
A gyerekek JÁTÉKBAN, MEGTAPASZTALÁS útján szerzik ismereteiket, tanulnak. A játéklehetőségeket a csoportban levő játékeszközök, a gyermeki fantázia, igény és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenység biztosítja. A gyermeknek lehetősége van a döntésre: vagy azt és úgy csinálja, mit az óvodapedagógus, vagy azt csinálja, de másképp, de teljesen más játékba is kezdhet.

Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvésünk sikerességét a szülőkkel való partneri együttműködésünk segíti. Célunk, olyan óvoda élet megteremtése, ahol a szülőkkel együtt közösen, őszinte légkörben teremtjük meg a lehetőséget a gyermeki személyiség kibontakoztatására A meleg, családias légkörben, élményekben gazdag, tevékeny óvodáskort biztosítunk a reánk bízott gyermekeknek. Úgy nevelünk, tevékenykedünk, hogy a meglévő értékeket megőrzzük, továbbadjuk. Elvisszük a gyerekeket a népmesék, népdalok gyönyörű világába nap, mint nap. Énekléssel, gyöngyfűzéssel, szövéssel, fonással, rajzolással, festéssel, barkácsolással ismerkedünk. Zöld Óvodaként sokat kirándulunk nem csak a természetben, hanem a képzelet szárnyán Meseországba is.

 

 őszitáncsütésbetlehem

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu