Huncutka csoport

Programunk:
Óvodai nevelés játékkal, mesével –B változat

Óvó nénik:
Balla Brigitta

Csikósné Czakó Franciska

Óvodai nevelés játékkal, mesével B változat
Kidolgozói: Zilahi Józsefné főiskolai docens és Stöckert Károlyné főiskolai docens.

Alapelveink:
A gyerekek JÁTÉKBAN, MEGTAPASZTALÁS útján szerzik ismereteiket, tanulnak. A játéklehetőségeket a csoportban levő játékeszközök, a gyermeki fantázia, igény és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenység biztosítja. A gyermeknek lehetősége van a döntésre: vagy azt és úgy csinálja, mit az óvodapedagógus, vagy azt csinálja, de másképp, de teljesen más játékba is kezdhet.

Játék a játékban! – lehetne a mottónk. Minden tevékenység összefügg egymással, egymás nélkülözhetetlen kiegészítői, megerősítői és a témakörön belül megvalósuló nagy játékok szolgálói.

Az óvodapedagógus által ajánlott tevékenységek egész naposak. Így módja és lehetősége van minden gyermeknek arra, hogy akkor, és úgy kapcsolódjon be az ajánlott játékba, ahogy igénye van rá. A pedagógusnak pedig sokszínű, változatos szervezési módot tesz lehetővé – egyéni, páros, kiscsoportos, csoportos-, melyben megjelenik az adaptivitás, az egységesség és differenciálás elve. Lehetősége van a pedagógusnak az egyéni kompetenciaigények kielégítésére, megfigyelésére.

Öt féle tevékenységünk van: Mozgás, Külső világ tevékeny megismerése, Rajzolás, festés, kézimunka; Ének-zene, énekes játék, gyermektánc, mondóka; Verselés, mesélés.

Napirendünk folyamatos és rugalmas, nem szabdaljuk fel időkeretekre. A gyermek saját szintjéhez viszonyított fejlődését követjük nyomon, melyhez kidolgoztunk gyermek-megfigyelési szempontsorokat, nyomon követjük a tevékenységekben megjelenő kompetenciákat.

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu