Ficánka csoport

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvoda
Ficánka csoportjába!

ficánka

Programunk:
Játékos angol nyelvelsajátítás a természet-, élet közeliség és a gyermeki önkifejezés alapelveivel

Óvodapedagógusok:

Anczman Katalin (Katica néni)
Németh Dóra (Dóri néni)

Mottónk:
"Nyissuk ki az óvoda kapuját az életre!" ( C. Freinet)

Hatalmas kalandra hívunk minden kisgyereket Amyvel, a csoport koalájával, akivel együtt fedezzük fel az angol nyelv világát. Mozgunk, éneklünk, mondókázunk angolul, építünk, játszunk a kiskonyhában, barkácsolunk, és festünk együtt a gyerekekkel. Nap mint nap csodás meséket mondunk, melyekkel elvisszük őket a képzelet szárnyán Meseországba. Célunk, olyan óvodai élet megteremtése, ahol a szülőkkel együtt közösen, őszinte légkörben teremtjük meg a lehetőséget a gyermeki személyiség kibontakoztatására Meleg, családias légkörben, élményekben gazdag, tevékeny óvodáskort biztosítunk a reánk bízott gyermekeknek. Nevelésünk, tevékenykedéseink során a feladatunk az értékek, hagyományok megőrzése és átadása.

Nevelési céljaink, feladataink

Általános nevelési célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Speciális nevelési célunk, hogy az óvodai mindennapok során a gyermekek életformaként sajátítsák el az angol nyelvet, így a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, az idegen nyelvvel történő barátkozás megteremti a kétnyelvűség, multikulturalitás iránti nyitottság, a nyelvi, kulturális „másság” elfogadásának, tiszteletének alapjait. Az angol nyelv és a magyar nyelv arányát a mindenkori gyermekcsoport nyelvismerete és a téma sajátossága határozza meg, melynek során feladatunk a harmonikus óvodai légkör biztosításával olyan nyelvi környezet létrehozása, amelyben a napirendhez igazodó nyelvi egységek biztonságot nyújtó ismétlődése valósul meg a nyelvi váltás alkalmazásával.
A csoportunkban komplex nevelés folyik, a projektmódszer, mint tervezési és szervezési keret alkalmazásával, amely a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülő tevékenységrendszerben valósul meg.

csoportról
vidám
180180tél

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu