Felvételi hirdetmény

Soe

SOPRONI EGYETEM

LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA ARANYKAPU TAGÓVODA

9400. SOPRON, FERENCZY JÁNOS U. 5.
OM.030282

 

KEDVES SZÜLŐK!

A Soproni Egyetem, mint a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Tagóvodájának fenntartója a 2022/23-as nevelési évre szóló óvodai felvételivel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.

1. 2022. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Őket mindenképpen be kell íratni óvodába!
2. Jelentkezéssel óvodába tehát az a gyermek vehető fel, aki 2022. augusztus 31-ig betölti 3. életévét.
3. A jelentkezés ideje: 2022. április 26. (kedd) 8-18 óráig,
2022. április 27. (szerda) 8-18 óráig.

Kérem, hogy a jelentkezéskor vigyék magukkal személyi igazolványukat, a gyermek anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő és a gyermek lakcímét igazoló iratot (hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, lakcím igazolvány).
Amennyiben gyermekvédelmi kedvezményről, vagy a gyermek védelembe vételéről határozattal, illetve a gyermek fejlődéséről készült szakorvosi véleménnyel (vagy egyéb szakvéleménnyel) rendelkeznek, azt feltétlenül mutassák be a jelentkezéskor

A felvétel rendje: 
1. Intézményünk nem körzeti feladatot ellátó óvoda.
2. Az elbírálás szempontjai:
• Betöltött három éves életkor
• Ágy- és szobatisztaság 
• Életkornak megfelelő kommunikációs készség
3. Egy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. Ezekbe a csoportokba azokat a gyermekeket várjuk, akik a családban németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.
4. Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik. 
5. Fogadjuk azt a gyermeket, aki:
• Beszédfogyatékos/ akadályozott beszédfejlődésű
• Enyhe fokban hallássérült – nagyot halló
• A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült
• Ép értelmi képességekkel rendelkező autista, autisztikus
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás)
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő
6. Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:
• az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei
• a Soproni Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak, volt hallgatóinak gyermekei
• az óvoda vonzáskörzetében élő és dolgozó szülők gyermekei

7. A beiratkozáskor lehet igényelni napközit.

8. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot.
9. A döntésről az óvoda 2022. május 20-ig értesíti a szülőket
10. Elutasító döntés ellen felülbírálati kérelmet adhatnak be a szülők a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A fellebbezést az egyetem rektorának címezve az óvodavezetőnek kell benyújtani. A kérelmekről a SOE rektora, mint fenntartó dönt.
11. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda.

Címünk:
SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodája
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
Tel.: 99/518-711

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu