Csicsergő csoport

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvoda
Csicsergő csoportjába!

csoportkép

Programunk:
Természet- és élet közeli óvodai nevelés Freinet-elemekkel

Óvó nénik:
Törökné Farádi Mária (Marika néni)
Sterbenz Szilvia (Szilvi néni)

A Freneit- szellemű óvodai életmódszervezés alapelvei a természetközeliség, szabad alkotás, önkifejezés, a programunk a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására épül.
A gyermekek mindennapjait átszövő elsődleges tevékenysége a játék, ami az öröm és a tapasztalatszerzés forrása. A játék témák feldolgozásánál a komplexitásra törekszünk, a manuális tevékenységek alatt beszélgetünk, éneklünk, mondókázunk, verselünk, bővítjük a gyerekek matematikai ismereteit,fejlesztjük a természetes közlési vágyát, erősítjük a kapcsolatteremtő beszédkészségüket. Gazdagítjuk környezetismereti tapasztalataikat
sétákkal, kirándulásokkal, ezek alkalmával felhívjuk a gyermekek figyelmét a környezetünk védelmére, helyes, balesetmentes közlekedésre. Az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően választunk a témához kapcsolódó népmeséket vagy verses meséket, énekeket.

A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére a mindennapi mozgást szabadlevegőn biztosítjuk, illetve hetente egyszer testnevelés foglalkozás formájában, melynek során fejlesztjük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgását, egyensúlyérzékét, testi képességeit.

csoportképcsoportoscsoportosskint

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu