Ciróka csoport

ciróka csoport


Programunk:

Játék a beszéddel, játék a szavakkal-német nemzetiségi óvodai program
Kidolgozta: Talabér Ferencné főiskolai. docens

Óvó nénik:

Németh Alexandra
Pruzsinsky Réka

A program feladatai:
Nyelv és hagyományápolás
Élményszerzés, tapasztalatszerzés

 • a kedvező óvodai légkör biztosításával nyelvi környezet létrehozása
 • a nyelvi egységek a napirendhez igazodva következetesen ismétlődjenek
 • a nyelvi váltás a két nyelv különválasztását szolgálja
 • az óvodai nyelvgyakorlás az iskolai nyelvtanulást készítse elő

A program lényege, hogy játékként kínálja fel a német nyelvet, ezért fokozottan szem előtt kell tartani a nyelvvel való ismerkedéshez az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságát.
Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül. Arányát a nevelési programban a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg.
Az ünnepek, szokások, hagyományok közelhozásával igyekszünk sok jó óvodai élményt szerezni.

A kétnyelvű nevelés alapelvei:

 • Komplex személyiségfejlesztés
 • A nyelvoktatás integrálása képzési és a nevelési feladatok egészébe
 • Játékos tevékenységben spontán ismeretszerzés, a problémamegoldás és a kreativitás fejlesztésével
 • Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainak megfelelő nyelvelsajátítást biztosító tanulási lehetőségek teremtése
 • Tevékenységgel egybekötött szituációkhoz kapcsolódó nyelvelsajátítás
 • A nyelvértés elősegítése játék szituációkon keresztül
 • A második nyelv használatára való készítés életszerű szituációkban
 • A gyermek egyéni nyelvtanulási működéseinek aktivizálása sokoldalú játékszituációkban
 • A nyelvi egységek időtartamának folyamatos bővítése
 • A két nyelv tudatos kettéválasztása, a két nyelv keveredésének elkerülése

A két kultúra hagyományainak, szokásainak megismerésével fejlődjön a gyermekek identitástudata, alkalmazkodóképessége, más kultúrák iránt való érzékenysége

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu