Ciróka csoport

Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat a
SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvoda
Ciróka csoportjába!

csoportoskép


Programunk:

Játék a beszéddel, játék a szavakkal-német nemzetiségi óvodai program
Kidolgozta: Talabér Ferencné főiskolai. docens

Óvó nénik:

Kozári Nóra (Nóri néni)
Pruzsinsky Réka (Réka néni)

A program feladatai:
Nyelv és hagyományápolás
Élményszerzés, tapasztalatszerzés

  • a kedvező óvodai légkör biztosításával nyelvi környezet létrehozása
  • a nyelvi egységek a napirendhez igazodva következetesen ismétlődjenek
  • a nyelvi váltás a két nyelv különválasztását szolgálja
  • az óvodai nyelvgyakorlás az iskolai nyelvtanulást készítse elő

Nyelv és hagyományápolást azélményszerzés, tapasztalatszerzés, valaminta kedvező óvodai légkör biztosításával hozzuk létre. A nyelvi egységek a napirendhez igazodva következetesen ismétlődnek. A program lényege, hogy játékként kínáljuk fel a német nyelvet, ezért fokozottan szem előtt kell tartanunk a nyelvvel való ismerkedéshez az
óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait. Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, arányát a gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. Az ünnepek, szokások, hagyományok közelhozásával igyekszünk sok jó óvodai élményt biztosítani. Célunk, hogy a két kultúra hagyományainak, szokásainak megismerésével fejlődjön a gyermekek identitástudata, alkalmazkodó képessége, más kultúrák iránt való érzékenysége.

 1500hagyományciróka150hagymányos

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu